http://www.skaneleden.se

Föreningen Romeleslingan bildades den 17 mars 2005. 23 januari 2020 beslöt styrelsen att lägga ner verksamheten då flertalet av medlemmarna inte längre var engagerade. Tack för denna tiden!