Ordförande

Eva-Britt Närvall

LjungBackens blad & harmoni

ljungbacken@live.se

tel 0706-58 09 32


Kassör

Gunvor Wallberg

Lunnarp Hill

lunnarpshill@telia.com

046-20 90 24, 0708-24 78 21


Revisor

Bo-Inge Svensson

Körsbärsdalen

kontakt@korsbarsdalen.se

0706-22 20 77STYRELSEN

Valberedning

Magnus Sevedsson

Vasaholm Trädgård

kontakt@vasaholm.nu

Tel  0767-75 52 40

Ordinarie ledamöte

Tommy Petersson

Systrarna på Solhjulet

petersssontompa@gmail.com

0707-81 30 65


Agneta Jonzon

Fårmor

agneta@agnetasblommorobin.se

0705-84 14 25     


Suppleanter

Moana Weibull

Grishuset

moana-weibul@hotmail.com

0730-48 35 75


Gunilla Ford

Grishuset

gunilla.ford@gmail.com

0727-35 00 55