Ordförande

Tommy Sköld

Smén på Skramlan

info@smenpaskramlan.se

0708-70 29 17


Sekreterare

Inger Svensson

Körsbärsdalen

kontakt@korsbarsdalen.se

0706-22 20 77


Kassör

Gunvor Wallberg

Lunnarp Hill

lunnarpshill@telia.com

046-20 90 24, 0708-24 78 21


Revisor

Bo-Inge Svensson

Körsbärsdalen

kontakt@korsbarsdalen.se

0706-22 20 77STYRELSEN

Valberedning

Eva-Britt Närvall

Ljungbackens Blad & Harmoni

Ljungbacken@live.se

0706-58 09 32

Irene Engström

Systrarna på Solhjulet

info@solhjulet.nu

0708-40 09 88Ordinarie ledamöter

Kurt Jensen

Happy Dogs Ranch

kurtjen@gmail.com

046-821 66


Anders Petersson

Trolleberg

anders@trolleberg.se

0708-10 19 63


Magnus Sevedsson

Vasaholm Trädgård

kontakt@vasaholm.nu

Tel  0767-75 52 40


Suppleanter

Moana Weibull

Grishuset

moana-weibul@hotmail.com

0730-48 35 75


Gunilla Ford

Grishuset

gunilla.ford@gmail.com

0727-35 00 55