År 2005 startade ett antal småföretagare kring Romeleåsen en förening för att med gemensamma krafter kunna marknadsföra sina verksamheter och sätta området som ett livskraftigt och attraktivt turistområde på kartan.

    Under de år som föreningen varit aktiv har nätverket utvidgats och marknadsföringen har varit den ena drivande kraften. Den andra är nätverkstanken. Alla som är med i föreningen drivs av att hjälpa varandra med att locka besökare från när och fjärran genom att erbjuda upplevelser i litet och stort .


Vem är med i Romeleslingan?

Romeleslingan är till för dig som har en liten verksamhet och vill synas till en blygsam kostnad och samtidigt få inspiration från andra hur du kan utveckla din verksamhet.

    Du kan vara konsthantverkare, driva en liten butik, krog eller café, erbjuda övernattningsmöjligheter, evenemang eller naturupplevelser. Verksamhetens art är inte avgörande – dock skall den erbjuda något unikt till nätverket och ha attraktionskraft hos våra målgrupper – turister från hela världen och boende i närområdet.


Vad innebär det att vara medlem

i Romeleslingan?

Som medlem kommer du att få tillgång till föreningens marknadsföringskanaler – vår hemsida och Facebook där du kan lägga upp dina erbjudande, öppettider etc. Givetvis marknadsför vi Romeleslingan via annonsering i lämpliga media för att attrahera besökare.

       Dessutom hjälper vi varandra genom att informera våra besökare om vilka andra medlemmar som finns inom ramen för Romeleslingan och vad de har att erbjuda.

       Föreningen arbetar aktivt med att söka olika former av bidrag från stiftelser, kommun, landsting, EU för att kunna finansiera marknadsföringen av vårt gemensamma varumärke – Romeleslingan.


Vad är kravet för att vara medlem?

Din verksamhet skall vara placerad på Romeleåsen – från Genarp i väster, Dalby i norr, Snogeholm i öster och Skurup i söder. Du skall årligen betala en medlemsavgift som är till för att finansiera vår gemensamma marknadsföring. Denna avgift beslutas på föreningens årsmöte. Medlemsavgiften är 750:-


Vad förväntas av dig som medlem?

Romeleslingan är en ideell verksamhet som syftar till att locka besökare och kunder till Romeleslingans medlemmar. För att lyckas med detta är det upp till varje medlem att visa engagemang och pro-aktivitet. Detta görs genom att kontinuerligt delta i föreningens möten, arbetsgrupper samt att aktivt marknadsföra Romeleslingan och dess medlemmar.

          På köpet får du helt nya vänner med ett gemensamt intresse – att utveckla sina verksamheter och att göra Romeleåsen till ett område som är värt att besöka.


Hur gör du för att bli medlem?

Ladda ner och fyll i din medlemsansökan.

Medlemsansökan.pdf

VAD ÄR